Ga verder naar de inhoud
We zijn tijdelijk minder bereikbaar

Bedankt voor je bezoek aan onze website.

Jammer genoeg kunnen we je tijdelijk niet te woord staan via e-mail of de telefoon. Dit omwille van onze personeelsbezetting. Je vindt op deze site intussen wel heel wat informatie om up-to-date te blijven met het zakelijk beheer van je vzw.

Dankjewel voor je begrip.

Wat is een vzw?

Vzw is de afkorting voor een 'vereniging zonder winstoogmerk'. Het is een van de vormen waarmee je je organisatie juridisch vorm kan geven. Het doel van een vzw is altijd belangeloos.

Je bent in principe vrij om te kiezen onder welke vorm je je verenigt, zolang je de wettelijke regels die daarbij horen respecteert.

Met een vzw kan je als groep een bepaald belangeloos doel nastreven, daarvoor activiteiten organiseren en dat in een officiële structuur regelen.

Een vzw is een rechtspersoon. Dat wil zeggen dat de vzw juridisch als entiteit op zichzelf bestaat, met eigen rechten en plichten.

De vzw bestaat altijd uit minstens 2 organen: de Algemene Vergadering en het Bestuur (vroeger Raad van Bestuur).

Optioneel is er ook nog een 3de orgaan: het Dagelijks Bestuur.


Liever een filmpje? Bekijk ons VZWebinar

Wettelijke definitie

Het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen bevat de wettelijke definitie van de vzw.

"Art. 1:2 WVV: Een vereniging wordt opgericht bij een overeenkomst tussen twee of meer personen, leden genaamd. Zij streeft een belangeloos doel na in het kader van één of meer welbepaalde activiteiten die zij tot voorwerp heeft. Zij mag rechtstreeks noch onrechtstreeks enig vermogensvoordeel uitkeren of bezorgen aan de oprichters, de leden, de bestuurders of enig andere persoon behalve voor het in de statuten bepaald belangeloos doel. Elke verrichting in strijd met dit verbod is nietig.”

Mag je vzw commerciële activiteiten uitoefenen?

Je mag met je vereniging alle activiteiten verrichten, van welke aard dan ook. Dus ook commerciële activiteiten. Dat betekent dat je ook winst mag maken, maar enkel in functie van het belangeloos doel van de vereniging. Als vzw mag je echter nooit winst of een vermogensvoordeel uitkeren, niet rechtstreeks en niet onrechtstreeks!

Met onrechtstreekse uitkering van een vermogensvoordeel bedoelt de wet: ‘elke verrichting waardoor de activa dalen of passiva stijgen en waarvoor de vzw geen tegenprestatie ontvangt of een tegenprestatie die te laag is in verhouding tot de waarde van haar prestatie’.
Bijv. extravagante kosten, opgenomen in de resultatenrekening vóór resultaatsberekening, zullen als onrechtstreekse vermogensuitkering gezien worden.

Dat belet niet dat je aan je leden gratis diensten kan leveren die binnen het doel van je vzw passen.

Uitkijken! Alhoewel vzw’s volgens de nieuwe wet onbeperkt commerciële activiteiten mogen opzetten en winst maken in functie van het doel van de vereniging, kijkt de FOD Financiën met een andere blik!

De fiscale regelgeving vereist nog steeds dat de “commerciële” activiteiten een bijkomstig karakter hebben om onder de rechtspersonenbelasting te blijven ressorteren, anders zal je vereniging onder de vennootschapsbelasting vallen. Welke criteria daarvoor gelden, lees je hier.

Nog niet helemaal zeker of je best voor een vzw kiest?

Twijfel je tussen een feitelijke vereniging, een vzw, een stichting, of een coöperatieve vennootschap? Gebruik onze checklist en ontdek welke organisatievorm bij je past. 

Misschien ook interessant voor jou

Op 1 mei 2019 trad het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) voor nieuwe vzw’s in werking. Tegen 1 januari 2024 moeten alle vzw’s hun statuten daaraan aanpassen.

Vzw-beheer
·
gewijzigd op 16 januari 2023

Bij het uitbreken van de coronacrisis werd er een tijdelijke regeling uitgewerkt om schriftelijke en digitale Algemene Vergaderingen mogelijk te maken. Die regeling werd eind december 2020 vervangen door een permanente regeling voor online vergaderen.

Vzw-beheer
·
Algemene vergadering
·
gewijzigd op 17 februari 2023

Hier kan je alles lezen over de belangrijkste wijzigingen voor je vzw volgens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Vzw-beheer
·
gewijzigd op 20 februari 2023