Ga verder naar de inhoud
We zijn tijdelijk minder bereikbaar

Bedankt voor je bezoek aan onze website.

Jammer genoeg kunnen we je tijdelijk niet te woord staan via e-mail of de telefoon. Dit omwille van onze personeelsbezetting. Je vindt op deze site intussen wel heel wat informatie om up-to-date te blijven met het zakelijk beheer van je vzw.

Dankjewel voor je begrip.

Alles wat je moet weten over de jaarrekening

Als vzw moet je jaarlijks je jaarrekening laten goedkeuren en neerleggen. Hoe je dat precies aanpakt en waar je allemaal rekening mee moet houden? Dat leggen we je uit in dit artikel.

Wat is een jaarrekening?

  • De jaarrekening is een document met daarin het overzicht van enerzijds de jaarlijkse inkomsten & uitgaven van je vzw, en anderzijds het vermogen van je vzw op het einde van het boekjaar.
  • Je bent als vzw verplicht om jaarlijks een jaarrekening op te maken. Dat is de verantwoordelijkheid van het Bestuur. De Algemene Vergadering moet de jaarrekening goedkeuren en vervolgens neerleggen bij de griffie.

Hoe maak je de jaarrekening op?

Dat hangt af van de grootte van je vzw volgens de wettelijke definities.

We vatten het kort even samen:

1) Kleine vzw met vereenvoudigd schema

Als kleine vzw met vereenvoudigd schema leg je de jaarrekening neer bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank. Dat kost je niets.

De jaarrekening bestaat uit:

2) Micro vzw

Als micro vzw kan je je jaarrekening opmaken volgens een microschema.

3) Kleine vzw met verkort schema

Als kleine vzw met verkort schema kan je je jaarrekening opmaken volgens een verkort schema.

4) Andere dan kleine vzw

Als andere dan kleine vzw (= grote vzw) moet je je jaarrekening opmaken volgens een volledig schema.

Waar leg je de jaarrekening neer?


Kleine vzw met vereenvoudigd schema

Deze vzw’s dienen hun jaarrekening op papier in bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank. Die neerlegging is gratis. Hier vind je welke griffie je vzw-dossier beheert.

Opgelet: akten voor de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel leg je neer op de griffie in de Britse Tweedelegerlaan 148, 1190 Vorst (tel. 02/348.96.80).

Micro vzw, ‘kleine vzw met verkort schema’ en ‘andere dan kleine vzw’

Deze vzw’s dienen hun jaarrekening in bij de Nationale Bank van België (NBB). De actuele kosten van neerlegging bij de NBB vind je hier.

Sociale balans?

Elke vzw en stichting die 20 of meer personeelsleden in voltijdse equivalenten tewerkstelt, moet jaarlijks een sociale balans indienen.

Wanneer dien je de jaarrekening in?

Dat is afhankelijk van je boekjaar.

Algemeen geldt dit:

  • Binnen de 6 maanden na het einde van je boekjaar, moet je een gewone Algemene Vergadering houden waarop je de jaarrekening laat goedkeuren.
  • Daarna heb je nog 1 maand de tijd om de goedgekeurde jaarrekening neer te leggen bij de griffie of de Nationale Bank.

Als je boekjaar samenvalt met het kalenderjaar, is de uiterlijke termijn voor het samenroepen van de Algemene Vergadering dus 30 juni en voor het neerleggen van de jaarrekening uiterlijk 31 juli.

Misschien ook interessant voor jou

Op 1 mei 2019 trad het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) voor nieuwe vzw’s in werking. Tegen 1 januari 2024 moeten alle vzw’s hun statuten daaraan aanpassen.

Vzw-beheer
·
gewijzigd op 16 januari 2023

Bij het uitbreken van de coronacrisis werd er een tijdelijke regeling uitgewerkt om schriftelijke en digitale Algemene Vergaderingen mogelijk te maken. Die regeling werd eind december 2020 vervangen door een permanente regeling voor online vergaderen.

Vzw-beheer
·
Algemene vergadering
·
gewijzigd op 17 februari 2023

Hier kan je alles lezen over de belangrijkste wijzigingen voor je vzw volgens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Vzw-beheer
·
gewijzigd op 20 februari 2023