Ga verder naar de inhoud
We zijn tijdelijk minder bereikbaar

Bedankt voor je bezoek aan onze website.

Jammer genoeg kunnen we je tijdelijk niet te woord staan via e-mail of de telefoon. Dit omwille van onze personeelsbezetting. Je vindt op deze site intussen wel heel wat informatie om up-to-date te blijven met het zakelijk beheer van je vzw.

Dankjewel voor je begrip.

Extra agendapunt op de Algemene Vergadering?

Sinds de invoering van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (WVV) kan je geen extra agendapunt meer toevoegen op je Algemene Vergadering zelf. Volgens de oude wetgeving kon dat wel nog.

Waarover gaat het?

Stel je hebt de uitnodiging van de Algemene Vergadering zoals dat moet 15 dagen op voorhand naar alle leden en bestuurders verstuurd. In de uitnodiging vermeld je de datum, duur, plaats en een ontwerp van agenda.

Tijdens de vergadering zou je nog een extra punt willen bespreken dat niet op de agenda staat. Vroeger kon dat nog, maar in het WVV kan je geen extra agendapunt meer toevoegen tijdens de vergadering.

Waarom kan je geen extra punt meer toevoegen tijdens de vergadering?

Eens het Bestuur de agenda, eventueel mee op basis van een voorstel van ten minste 1/20 van de leden, vastlegt en verstuurt, moeten de leden ervan uit kunnen gaan dat alleen de punten in die agenda op de Algemene Vergadering komen. Logischerwijs is de beslissing van leden om al dan niet aanwezig te zijn op de Algemene Vergadering immers gebaseerd op de rondgestuurde agenda.

Als op de vergadering zelf een ander agendapunt behandeld wordt, hebben de afwezige leden niet de mogelijkheid zich daarover uit te spreken. Dat zou in strijd zijn met een goede vergadercultuur.
Vragen die gesteld worden op de Algemene Vergadering moeten gaan over de bestaande agendapunten.

Punten buiten de agenda kunnen enkel worden behandeld indien alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daarmee instemmen.

Kunnen leden vooraf voorstellen doen voor agendapunten?

Ja. Nadat je de uitnodiging voor de Algemene Vergadering verstuurd hebt, hebben leden hebben wettelijk het recht om punten op de agenda zetten als ze hun voorstel met 1/20 van de leden ondertekenen.
Je kan dit als organisatie statutair minder streng maken door een lagere drempel te zetten op het aantal leden die mee moeten ondertekenen.

In art. 22 Uitnodiging en agenda van de Algemene Vergadering vind je onze modelbepaling.

Misschien ook interessant voor jou

Op 1 mei 2019 trad het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) voor nieuwe vzw’s in werking. Tegen 1 januari 2024 moeten alle vzw’s hun statuten daaraan aanpassen.

Vzw-beheer
·
gewijzigd op 16 januari 2023

Bij het uitbreken van de coronacrisis werd er een tijdelijke regeling uitgewerkt om schriftelijke en digitale Algemene Vergaderingen mogelijk te maken. Die regeling werd eind december 2020 vervangen door een permanente regeling voor online vergaderen.

Vzw-beheer
·
Algemene vergadering
·
gewijzigd op 17 februari 2023

Hier kan je alles lezen over de belangrijkste wijzigingen voor je vzw volgens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Vzw-beheer
·
gewijzigd op 20 februari 2023