Ga verder naar de inhoud
We zijn tijdelijk minder bereikbaar

Bedankt voor je bezoek aan onze website.

Jammer genoeg kunnen we je tijdelijk niet te woord staan via e-mail of de telefoon. Dit omwille van onze personeelsbezetting. Je vindt op deze site intussen wel heel wat informatie om up-to-date te blijven met het zakelijk beheer van je vzw.

Dankjewel voor je begrip.

Kan je als bestuurder een volmacht geven aan een collega-bestuurder?

Kan je niet aanwezig zijn op de bestuursvergadering maar wil je toch je stem laten uitbrengen? Dan kan je alleen een volmacht geven aan een andere bestuurder om je te vertegenwoordigen als de statuten van je vzw dat voorzien.

In principe heb je als bestuurder dus geen wettelijk recht om een collega-bestuurder als je vervanger aan te duiden. Het kan eventueel wel in de statuten worden toegekend.

Waarom geen wettelijk recht?

De reden waarom je als bestuurder geen wettelijk recht hebt om een volmacht te geven aan een collega-bestuurder, is te vinden in de algemene regel van de collegiale besluitvorming. Volgens de collegialiteit moet de meerderheid van de bestuurders aanwezig zijn om geldig te kunnen beslissen, en moet de meerderheid van de aanwezige bestuurders ook met het voorstel instemmen.

De meeste auteurs in de rechtsleer stellen daarom dat een vertegenwoordiging door een collega-bestuurder in principe niet kan, omdat een bestuursmandaat een persoonsgebonden (‘intuiti personae’) karakter heeft. Een bepaalde bestuurder wordt gekozen omwille van zijn/haar persoonlijke capaciteiten.
Alleen als minstens de helft van de bestuurders in persoon aanwezig is, is verzekerd dat de besluiten van het Bestuur het resultaat zijn van overleg tussen een voldoende aantal bestuurders.

Wat kan je statutair regelen?

Aangezien de wet het niet verbiedt, kan je in de statuten van je vzw wel uitdrukkelijk bepalen dat vertegenwoordiging van een bestuurder door een collega-bestuurder mogelijk is.

Bijv: Een bestuurder die niet op de vergadering aanwezig kan zijn, kan door een andere bestuurder vertegenwoordigd worden. Elke bestuurder kan slechts 1 volmacht dragen.

Daarnaast kan je als alternatieve oplossing in je statuten bepalen dat wanneer je het aanwezigheidsquorum voor een collegiale beslissing (de meerderheid van de bestuurders) niet haalt, er een tweede bestuursvergadering met dezelfde agenda bijeengeroepen wordt, die dan kan besluiten ongeacht het aantal aanwezige bestuurders.

Misschien ook interessant voor jou

Op 1 mei 2019 trad het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) voor nieuwe vzw’s in werking. Tegen 1 januari 2024 moeten alle vzw’s hun statuten daaraan aanpassen.

Vzw-beheer
·
gewijzigd op 16 januari 2023

Bij het uitbreken van de coronacrisis werd er een tijdelijke regeling uitgewerkt om schriftelijke en digitale Algemene Vergaderingen mogelijk te maken. Die regeling werd eind december 2020 vervangen door een permanente regeling voor online vergaderen.

Vzw-beheer
·
Algemene vergadering
·
gewijzigd op 17 februari 2023

Hier kan je alles lezen over de belangrijkste wijzigingen voor je vzw volgens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Vzw-beheer
·
gewijzigd op 20 februari 2023