Ga verder naar de inhoud
We zijn tijdelijk minder bereikbaar

Bedankt voor je bezoek aan onze website.

Jammer genoeg kunnen we je tijdelijk niet te woord staan via e-mail of de telefoon. Dit omwille van onze personeelsbezetting. Je vindt op deze site intussen wel heel wat informatie om up-to-date te blijven met het zakelijk beheer van je vzw.

Dankjewel voor je begrip.

Een andere organisatie als bestuurder in je bestuursorgaan?

Dat kan, als de rechtspersoon-bestuurder een natuurlijke persoon als 'vaste vertegenwoordiger' aanduidt.

Als je in het Bestuur van je organisatie een andere rechtspersoon (bijv. een andere vzw) wil opnemen als bestuurder of dagelijks bestuurder, moet die rechtspersoon een natuurlijke persoon als 'vaste vertegenwoordiger' aanduiden. Die natuurlijke persoon voert dan het bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon-bestuurder uit.

Hoe zit het met de bestuurdersaansprakelijkheid?

De rechtspersoon is als bestuurder aansprakelijk en met hem ook zijn vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger moet immers aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon zelf en is hoofdelijk met de rechtspersoon aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening uitvoert.

Wetgeving

Art. 2:55 WVV: Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd.
De regels inzake belangenconflicten voor zaakvoerders en leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.

Misschien ook interessant voor jou

Op 1 mei 2019 trad het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) voor nieuwe vzw’s in werking. Tegen 1 januari 2024 moeten alle vzw’s hun statuten daaraan aanpassen.

Vzw-beheer
·
gewijzigd op 16 januari 2023

Bij het uitbreken van de coronacrisis werd er een tijdelijke regeling uitgewerkt om schriftelijke en digitale Algemene Vergaderingen mogelijk te maken. Die regeling werd eind december 2020 vervangen door een permanente regeling voor online vergaderen.

Vzw-beheer
·
Algemene vergadering
·
gewijzigd op 17 februari 2023

Hier kan je alles lezen over de belangrijkste wijzigingen voor je vzw volgens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Vzw-beheer
·
gewijzigd op 20 februari 2023