Ga verder naar de inhoud
29 juli 2023

Deadline: jaarrekening indienen bij de griffie

Als alles goed gaat, keurt de jaarlijkse Algemene Vergadering ook de jaarrekening van je vzw goed. Die moet je binnen de 30 dagen na de AV indienen bij de griffie. Gaat je AV door op 30 juni? Dan is je deadline voor het indienen van de jaarrekening 29 juli.

Jaarrekening in een notendop

  • De jaarrekening is een overzicht van de jaarlijkse inkomsten en uitgaven van je vzw
  • Het document geeft ook een mooi beeld van het vermogen van je vzw op het einde van het boekjaar.
  • Je bent als vzw verplicht om jaarlijks de jaarrekening op te maken. Dat is de verantwoordelijkheid van het Bestuur.
  • De Algemene Vergadering moet de jaarrekening goedkeuren en vervolgens neerleggen.

Meer belangrijke deadlines voor jouw organisatie