Ga verder naar de inhoud

Afhankelijk van de omvang van de socioculturele organisatie zal ofwel een premiesimulatie ofwel een offerte worden uitgegeven door IC Verzekeringen NV.

De offertes/simulaties zijn steeds onder voorbehoud van specifieke verzekeringstechnische factoren welke niet bekend waren bij de opmaak, en de schadestatistiek. Dit zorgt er voor dat de algemene financiële gezondheid van de portefeuille gewaarborgd blijft, wat uiteraard in het voordeel is van alle ingeschrevenen en organisaties die nog wensen in te schrijven.

Eenmaal het aanvraagformulier ingevuld, dient het te worden verzonden naar: broking@icci.insure

Vervolgens ziet de onderschrijvingsprocedure er als volgt uit:

 1. Aanvraagformulier:
  1. Correct ingevuld: offertes/simulaties wordt per verzekering en gebundeld aangeboden op het opgegeven e-mailadres en dit binnen 10 werkdagen
  2. Niet correct ingevuld: opvraag nodige informatie wordt bevraagd op e-mailadres binnen 5 werkdagen
  3. Correct ingevuld, maar bijkomende informatie nodig wegens specifieke aard van het risico: opvraag extra info binnen 5 werkdagen, vervolgens bezorging offertes/simulaties binnen 10 werkdagen. Voorbehoud voor specifieke prijsaanvragen gericht aan verzekeraar wordt gemaakt. Dit zal wél worden meegedeeld aan de organisatie.
 2. Nadat IC Verzekeringen NV de offertes/simulaties geeft aangeleverd aan de organisatie zal, bij uitblijven van reactie, een herinnering worden verzonden op het opgegeven e-adres na 20 werkdagen.
 3. Bij aanvaarding van offertes/simulaties door de organisatie zal deze laatste een opzegbrief(1) en plaatsingsmandaat (2) ontvangen binnen 5 werkdagen samen met instructies.
 4. De opzegbrief dient uiterlijk drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag van een verzekeringspolis aangetekend worden bezorgd aan de verzekeraar, om rechtsgelding te worden opgezegd. Hierom zal de organisatie de originele, ingevulde en gehandtekende opzegbrief tijdig terugbezorgen aan IC Verzekeringen NV, Handelsstraat 72 te 1040 Brussel opdat deze het nodige kan doen. Als de tijdspanne het toelaat, zal IC Verzekeringen NV 30 dagen voor de uiterste opzegdatum de organisatie herinneren aan deze plicht.
 5. Zodra mogelijk na punten 3 en 4, zal IC Verzekeringen NV de nieuwe polissen elektronisch bezorgen aan de organisatie.

(1) Opzegbrief : document welke aangetekend dient te worden verzonden naar een verzekeraar, minimaal drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag, om een verzekeringspolis rechtsgeldig op te zeggen tegen de eerstvolgende jaarlijkse vervaldag.

(2) Plaatsingsmandaat : document dat de organisatie ondertekend en IC Verzekeringen NV onmiddellijk het beheer van de bestaande polis toekent. De commissie op de bestaande polis blijft echter toekomen aan de vorige tussenpersoon tot de eerstvolgende jaarlijkse vervaldag.