Ga verder naar de inhoud

Aangifte Patrimoniumtaks

Opgelet, vzw’s moeten jaarlijks voor 31 maart een aangifte patrimoniumtaks indienen.

Vzw’s moeten jaarlijks een aangifte patrimoniumtaks indienen. Sommige vzw’s krijgen hiervoor een brief in de bus. Anderen niet. Toch is dit een verplichting voor elke vzw. Ook als je geen patrimonium hebt. In dat geval moet je een nihil-aangifte indienen.

Vzw’s wiens waarde van hun patrimonium onder de 25 000 euro ligt, zullen geen taks hoeven te betalen. Ze moeten wel een aangifte indienen, plus een balans van het voorbije jaar of de staat van vermogen bijvoegen. (zoals je hebt neergelegd bij de griffie van de ondernemingsrechtbank)

Alle info over de patrimoniumtaks vind je hier. Graag geven we je daarbovenop enkele handige tips en info over hoe je dit best aanpakt.

Timing

FOD Financiën verzoekt om het document in te dienen voor 28 februari om de rechten te berekenen. De officiële indiendatum is echter 31 maart.

Als je taks moet betalen, moet je dit uiterlijk op 31 maart betalen.

Waar vind je het in te vullen ‘document 187.3’

Je kan dit document downloaden via www.myminfin.be.

inloggen ( via itsme of je E-id plus kaartlezer). Rechtsboven je pagina, heb een logo van een paperclip. Daar klik je op. Vervolgens duid je in het lijstje dat tevoorschijn komt op ‘formulieren’. Daarna vul je in de balkjes die verschijnen in het bakje ‘identificatienummer’ 187.3 in en klik je ‘nederlands’ aan. Klik op de knop ‘zoeken’.

Je moet het document invullen, afprinten en per post verzenden, of ter plaatse afgeven.

Hoe invullen?

In het document vul je de twee ‘roze stroken in’

in de eerste korte roze strook typ je de gegevens van de vzw (naam, vzw, adres,…)

in het grotere roze vak er onder vul je dan de waarden in van je onroerend en roerend goed. (zie voorbeelden onderaan dit document). Je hoeft enkel de ingevulde pagina te bezorgen. Niet al de overige pagina’s.

Vak Onroerende goederen

Heb je een gebouw in erfpacht of opstal , dan moet je dit ook meedelen in het vak A/ onroerende goederen. Je deelt dan de cijns, of het huurgeld mee. Je vermeldt er best ook de eigenaar van het gebouw bij.

Heb je geen onroerend goed, vul dan ‘nihil’ in.

Vak Roerend goederen

je moet de stand van de rekening (spaar- en zichtrekening) meegeven plus saldo op 01/01/2023.

Ook de stand van je kas deel je mee. Vermeld zeker dat het geld wordt gebruikt voor de dagelijkse werking. Dit bedrag wordt namelijk niet belast.

—> Te vermelden: ‘vrijstelling cfr Artikel 150, 2e lid 3°: het gaat om liquiditeiten, bestemd om binnen het jaar verbruikt te worden en bedoeld voor de dagelijkse activiteiten van de vereniging. ‘

Voorbeeld documenten

voorbeeld ‘nihil’ aangifte (of aangifte voor waarde patrimonium onder 25 000 euro)

voorbeeld aangifte voor organisaties met onroerend goed in het bezit

voorbeeld brief FOD mbt aangifte patrimoniumtaks

Meer nieuws van Scwitch

Scwitch heeft vanaf april 2023 een verfrissende nieuwe look van zijn website.
Dankzij onze samenwerking met Statik:

* kan je nu terecht in onze vernieuwde kennisbank.
* kan je nog makkelijker terecht bij ons aanbod aan samenaankopen.
* vind je onze andere handige tools die je ondersteunen in allerhande vzw zaken!

27 maart 2023

Misschien mailde of belde je er al mee, want sedert respectievelijk september en december hebben we twee nieuwe medewerkers bij Scwitch.

13 februari 2023