Ga verder naar de inhoud
We zijn tijdelijk minder bereikbaar

Bedankt voor je bezoek aan onze website.

Jammer genoeg kunnen we je tijdelijk niet te woord staan via e-mail of de telefoon. Dit omwille van onze personeelsbezetting. Je vindt op deze site intussen wel heel wat informatie om up-to-date te blijven met het zakelijk beheer van je vzw.

Dankjewel voor je begrip.

Bestuurder betalen?

In de socioculturele sector is het niet zo gebruikelijk dat bestuurders een vergoeding ontvangen voor hun mandaat, maar het kan wel.

Een vzw-bestuursmandaat is over het algemeen onbezoldigd. Je legt dat best uitdrukkelijk in de statuten vast, zodat de bestuurders daarnaar kunnen verwijzen om aan te tonen dat ze geen inkomsten halen uit hun mandaat.

Dat neemt niet weg dat bestuurders ook in een socioculturele organisatie soms toch een vergoeding ontvangen voor de uitoefening van hun mandaat.
Stel bijvoorbeeld dat je als organisatie toch een vergoeding, kleine tegemoetkoming of kostenvergoeding wilt geven, of een bestuurder wilt betalen die je een bepaalde dienst levert.

Bezoldiging als bestuurder

De bepaling van de bezoldiging van bestuurders is altijd de exclusieve bevoegdheid van de Algemene Vergadering.

Betaal je, uiteraard in de veronderstelling dat de statuten het toelaten, een vergoeding aan een bestuurder, in gelijk welke vorm (zitpenning, jaarvergoeding, enz.), dan gaat het om een bezoldigd bestuursmandaat en is er sprake van een zelfstandige beroepsactiviteit in hoofde van de bestuurder.

De bestuurder in kwestie moet zich dus inschrijven bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen. Eventueel als zelfstandige in bijberoep als hij of zijn al een andere hoofdactiviteit heeft.

De vergoeding moet redelijk zijn, zodat je niet in aanvaring komt met het verbod om de leden een stoffelijk voordeel te geven (art. 1:4 en 9:4 WVV).

Kostenvergoeding

Bestuurders met een onbezoldigd mandaat, kunnen als vrijwilligers worden beschouwd. Je kan hen als organisatie voor bepaalde werkelijke kosten (bv. verplaatsingen naar/van de vergadering) een reële kostenvergoeding geven, met voorlegging van de nodige bewijsstukken (aantal afgelegde kilometers, treinticket, enz). Of je kan je vrijwilligers een forfaitaire kostenvergoeding geven. De regels daarover neemt men best op in een intern reglement.

Vergoeding voor een specifieke opdracht

Als vzw kan je een bestuurder voor een opdracht die losstaat en te onderscheiden is van het bestuursmandaat, een vergoeding betalen:

  • als freelancer (zelfstandige in hoofd- of bijberoep), als het niet onder gezag gebeurt. Dan sluit je vzw een dienstverleningsovereenkomst met de freelancer.
  • als vrijwilliger, met eventueel een reële of forfaitaire kostenvergoeding.
  • als (tijdelijk) werknemer van de vzw als het onder gezag gebeurt. Er mag geen rechtstreeks verband zijn met het bestuursmandaat. De betrokkene moet onder het gezag werken van een fysiek persoon-gemandateerde of het Bestuur.

Bezoldiging als dagelijks bestuurder

Draagt het Bestuur het dagelijks bestuur over, en is de dagelijkse leiding de voornaamste activiteit van de betrokken persoon die daarvoor een vergoeding krijgt (andere dan ‘kost en inwoon’), dan geldt het vermoeden van hoedanigheid van werknemer.

Overeenkomstig art. 3 van het KB van 28 november 1969 vallen immers onder de sociale zekerheid van loontrekkenden: de personen die, in hoedanigheid van lasthebbers en tegen een ander loon dan kost en inwoning, hun voornaamste bedrijvigheid wijden aan het dagelijks beheer van verenigingen en organisaties die geen industriële of handelsverrichtingen uitvoeren (of slechts bijkomstig dergelijke verrichtingen doet; HvC 13-10-14).

Is het dagelijks bestuur niet de voornaamste bedrijvigheid van de betrokkene (die is bijvoorbeeld actief als een zelfstandige in hoofdberoep of als voltijds werknemer), dan kan je de betrokkene daarvoor wel een vergoeding als zelfstandige geven (zie hoger: ‘Bezoldiging voor uitvoering van bestuursmandaat’).

Misschien ook interessant voor jou

Op 1 mei 2019 trad het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) voor nieuwe vzw’s in werking. Tegen 1 januari 2024 moeten alle vzw’s hun statuten daaraan aanpassen.

Vzw-beheer
·
gewijzigd op 16 januari 2023

Bij het uitbreken van de coronacrisis werd er een tijdelijke regeling uitgewerkt om schriftelijke en digitale Algemene Vergaderingen mogelijk te maken. Die regeling werd eind december 2020 vervangen door een permanente regeling voor online vergaderen.

Vzw-beheer
·
Algemene vergadering
·
gewijzigd op 17 februari 2023

Hier kan je alles lezen over de belangrijkste wijzigingen voor je vzw volgens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Vzw-beheer
·
gewijzigd op 20 februari 2023